مهر ۱, ۱۴۰۲

پایگاه خبری اقتصاد هنر

گذری به هنر ایران با رویکرد اقتصادی

رشد ۴۰ درصدی بودجه “فرهنگ و هنر” وزارت ارشاد در لایحه ۱۴۰۰

1 min read

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از رشد ۴۰ درصدی “ردیف ۱۱۴۰۰۰” وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به فعالیت‌های فرهنگی، هنری، قرآنی و غیره اختصاص دارد خبر داد و توسعه هنر را پایه رشد و توسعه کشور در همه زمینه‌ها عنوان کرد.

لادن حیدری با تشریح جزئیات بودجه پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی زیر مجموعه های این وزارتخانه، در خصوص رشد اعتبارات فرهنگی در سال ۱۴۰۰، گفت: توسعه فرهنگ و هنر کشور پایه و اساس توسعه در همه زمینه هاست. برای پویایی و نشاط جامعه و ارتقاء و توسعه فرهنگ کشور لازم است اعتبارات فرهنگ و هنر حمایت شود که دولت با همه تنگناها اهتمام لازم را در این زمینه داشته است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در حال حاضر موضوع تخصیص بودجه ۱۴۰۰ بین دولت و مجلس در حال بررسی است و با توجه به اهمیت موضوع فرهنگ و رویکرد فرهنگی که مقام معظم رهبری تاکید دارند؛ انتظار داریم مجلس یازدهم برای بهبود وضع فرهنگ و هنر کشور در سال ۱۴۰۰ فضای مناسب تری فراهم آورد.

تاکید بر توسعه دولت الکترونیک

حیدری در مورد افزایش اعتبار برنامه ها گفت: یکی از برنامه های حایز اهمیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که موجب تسهیل دسترسی به حوزه فرهنگ و هنر و پاسخگویی مناسب تر به مخاطبان و اهالی فرهنگ و هنر خواهد بود توسعه دولت الکترونیک است.

وی افزود: اعتبارات توسعه دولت الکترونیک با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته، به مبلغ ۱۱۳۰۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت برنامه های هنری گفت: در دوران بحران کرونا بیش از پیش اهمیت فعالیت های فرهنگی هنری و آثاری که در زندگی مردم و جامعه دارند نمایان شده است.

۳۱ درصد رشد اعتبار حمایت و گسترش هنرهای نمایشی

وی افزود: ازجمله اعتبارات فعالیت های فرهگنی هنری می توان به اعتبار حمایت و گسترش هنرهای نمایشی اشاره کرد که با ۳۱ درصد رشد به ۲۳۴۸۸۳ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

۶۵ درصد رشد اعتبار توسعه نشرو ترویج کتابخوانی

به گفته معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در بودجه پیشنهادی، اعتبار توسعه نشر و ترویج کتابخوانی با ۶۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته؛ ۳۱۶۲۰۴ میلیون ریال شده است.

حیدری افزود: بسیاری از کسب و کارهای فرهنگی در سال ۹۹ آسیب دیده و به تعطیلی کشیده شده اند، لذا به منظور حل این مشکل تلاش کردیم در سال آینده حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران افزایش مناسبی داشته باشد.

وی گفت: اعتبارات این برنامه با افزایش ۹۳ درصدی به میزان ۱۱۶۲۱۳۵ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همچنین حمایت از بهبود فضای کسب و کارهای فرهنگی و هنری با رشد ۵۸ درصدی به میزان ۸۵۳۷۰ میلیون ریال رسیده است.

رشد اعتبار فعالیت های فرهنگی در مساجد

حیدری همچنین در ادامه از رشد اعتبار فعالیت های فرهنگی در مساجد خبر داد و گفت: فعالیت های ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد اثرات خوبی در جامعه دارند و می توان تاثیرات برنامه های فرهنگی مسجد را در زندگی عموم مردم لمس کرد.

وی افزود: حمایت از گسترش فعالیت های فرهنگی در مساجد با ۵۱ درصد رشد به ۴۴۰۸۰۳ میلیون ریال رسیده است.

رشد بودجه برنامه‌های رضوی / بیمه فعالان قرآنی

وی در ادامه از رشد ۸۵ درصدی اعتبارات حمایت از برنامه های رضوی؛۷۰ درصدی کمک به بیمه فعالان قرآنی و ۲۰ درصدی حمایت و راهبری فعالیت های تبلیغ و ترویج قرآن خبر داد و گفت: اعتبار حمایت از برنامه های رضوی در سال ۱۴۰۰به میزان ۸۵۰۰۰ میلیون ریال و اعتبار کمک به بیمه فعالان قرآنی به ۶۳۸۷۳ میلیون ریال رسیده است. در این حوزه حمایت و راهبری فعالیت های تبلیغ و ترویج قرآن کریم نیز ۸۷۰۰۰ میلیون ریال شده است.

حرکت رو به رشد ۴۰ درصدی بودجه “فرهنگ و هنر” وزارت ارشاد در لایحه ۱۴۰۰
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از رشد ۴۰ درصدی “ردیف ۱۱۴۰۰۰” وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به فعالیت‌های فرهنگی، هنری، قرآنی و غیره اختصاص دارد خبر داد و توسعه هنر را پایه رشد و توسعه کشور در همه زمینه‌ها عنوان کرد.

رشد ۴۰ درصدی بودجه “فرهنگ و هنر” وزارت ارشاد در لایحه ۱۴۰۰
به گزارش هنرآنلاین به نقل از ایرنا لادن حیدری با تشریح جزئیات بودجه پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی زیر مجموعه های این وزارتخانه، در خصوص رشد اعتبارات فرهنگی در سال ۱۴۰۰، گفت: توسعه فرهنگ و هنر کشور پایه و اساس توسعه در همه زمینه هاست. برای پویایی و نشاط جامعه و ارتقاء و توسعه فرهنگ کشور لازم است اعتبارات فرهنگ و هنر حمایت شود که دولت با همه تنگناها اهتمام لازم را در این زمینه داشته است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در حال حاضر موضوع تخصیص بودجه ۱۴۰۰ بین دولت و مجلس در حال بررسی است و با توجه به اهمیت موضوع فرهنگ و رویکرد فرهنگی که مقام معظم رهبری تاکید دارند؛ انتظار داریم مجلس یازدهم برای بهبود وضع فرهنگ و هنر کشور در سال ۱۴۰۰ فضای مناسب تری فراهم آورد.

تاکید بر توسعه دولت الکترونیک

حیدری در مورد افزایش اعتبار برنامه ها گفت: یکی از برنامه های حایز اهمیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که موجب تسهیل دسترسی به حوزه فرهنگ و هنر و پاسخگویی مناسب تر به مخاطبان و اهالی فرهنگ و هنر خواهد بود توسعه دولت الکترونیک است.

وی افزود: اعتبارات توسعه دولت الکترونیک با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته، به مبلغ ۱۱۳۰۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت برنامه های هنری گفت: در دوران بحران کرونا بیش از پیش اهمیت فعالیت های فرهنگی هنری و آثاری که در زندگی مردم و جامعه دارند نمایان شده است.

۳۱ درصد رشد اعتبار حمایت و گسترش هنرهای نمایشی

وی افزود: ازجمله اعتبارات فعالیت های فرهگنی هنری می توان به اعتبار حمایت و گسترش هنرهای نمایشی اشاره کرد که با ۳۱ درصد رشد به ۲۳۴۸۸۳ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

۶۵ درصد رشد اعتبار توسعه نشرو ترویج کتابخوانی

به گفته معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در بودجه پیشنهادی، اعتبار توسعه نشر و ترویج کتابخوانی با ۶۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته؛ ۳۱۶۲۰۴ میلیون ریال شده است.

حیدری افزود: بسیاری از کسب و کارهای فرهنگی در سال ۹۹ آسیب دیده و به تعطیلی کشیده شده اند، لذا به منظور حل این مشکل تلاش کردیم در سال آینده حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران افزایش مناسبی داشته باشد.

وی گفت: اعتبارات این برنامه با افزایش ۹۳ درصدی به میزان ۱۱۶۲۱۳۵ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همچنین حمایت از بهبود فضای کسب و کارهای فرهنگی و هنری با رشد ۵۸ درصدی به میزان ۸۵۳۷۰ میلیون ریال رسیده است.

رشد اعتبار فعالیت های فرهنگی در مساجد

حیدری همچنین در ادامه از رشد اعتبار فعالیت های فرهنگی در مساجد خبر داد و گفت: فعالیت های ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد اثرات خوبی در جامعه دارند و می توان تاثیرات برنامه های فرهنگی مسجد را در زندگی عموم مردم لمس کرد.

وی افزود: حمایت از گسترش فعالیت های فرهنگی در مساجد با ۵۱ درصد رشد به ۴۴۰۸۰۳ میلیون ریال رسیده است.

رشد بودجه برنامه‌های رضوی / بیمه فعالان قرآنی

وی در ادامه از رشد ۸۵ درصدی اعتبارات حمایت از برنامه های رضوی؛۷۰ درصدی کمک به بیمه فعالان قرآنی و ۲۰ درصدی حمایت و راهبری فعالیت های تبلیغ و ترویج قرآن خبر داد و گفت: اعتبار حمایت از برنامه های رضوی در سال ۱۴۰۰به میزان ۸۵۰۰۰ میلیون ریال و اعتبار کمک به بیمه فعالان قرآنی به ۶۳۸۷۳ میلیون ریال رسیده است. در این حوزه حمایت و راهبری فعالیت های تبلیغ و ترویج قرآن کریم نیز ۸۷۰۰۰ میلیون ریال شده است.

حرکت رو به جلوی جامعه در پی رشد و توسعه فرهنگی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر کشور گفت: حرکت رو به جلوی جامعه در پی رشد و توسعه فرهنگی حاصل خواهد شد، دغدغه های خانواده فرهنگ و هنر و بخش خصوصی بسیار زیاد است، خصوصا با شیوع کرونا ضررهای فراوانی در این بخش بوجود آمده که تلاش ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفع گوشه ای از این مشکلات و حمایت هرچه بیشتر از اصحاب فرهنگ و هنر و فعالیت های فرهنگی هنر است. این امر نیاز به عزم و همکاری دولت و مجلس دارد.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری روز چهارشنبه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و گفت: توجه به اصلاحات ساختاری، معیشت، سلامت، حمایت از تولید و اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و تاکید بر حوزه‌های دانش‌بنیان از نکات برجسته بودجه ۱۴۰۰ است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مهمترین نهاد فرهنگی کشور دارای دو ردیف بودجه ای شامل”ردیف ۱۱۴۰۰۰” و”۱۱۴۰۴۶” است که ردیف اول مربوط به فعالیت های زیرمجموعه معاونت های فرهنگی، قرآنی، مطبوعاتی، دولت الکترونیک، بازی های رایانه ای، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، صندوق اعتباری هنر، موسسه هنرمندان پیشکسوت و غیره و ردیف دوم مربوط به بخش حمایت از نشر، مطبوعات و کتاب است.جلوی جامعه در پی رشد و توسعه فرهنگی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر کشور گفت: حرکت رو به جلوی جامعه در پی رشد و توسعه فرهنگی حاصل خواهد شد، دغدغه های خانواده فرهنگ و هنر و بخش خصوصی بسیار زیاد است، خصوصا با شیوع کرونا ضررهای فراوانی در این بخش بوجود آمده که تلاش ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفع گوشه ای از این مشکلات و حمایت هرچه بیشتر از اصحاب فرهنگ و هنر و فعالیت های فرهنگی هنر است. این امر نیاز به عزم و همکاری دولت و مجلس دارد.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری روز چهارشنبه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و گفت: توجه به اصلاحات ساختاری، معیشت، سلامت، حمایت از تولید و اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و تاکید بر حوزه‌های دانش‌بنیان از نکات برجسته بودجه ۱۴۰۰ است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مهمترین نهاد فرهنگی کشور دارای دو ردیف بودجه ای شامل”ردیف ۱۱۴۰۰۰” و”۱۱۴۰۴۶” است که ردیف اول مربوط به فعالیت های زیرمجموعه معاونت های فرهنگی، قرآنی، مطبوعاتی، دولت الکترونیک، بازی های رایانه ای، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، صندوق اعتباری هنر، موسسه هنرمندان پیشکسوت و غیره و ردیف دوم مربوط به بخش حمایت از نشر، مطبوعات و کتاب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.