کتاب “تاریخ و حفاظت معماری مسجد تاری‌خانه دامغان” تألیف علیرضا انیسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه، دستاوردها و نتایج پژوهش علمی در مورد تاریخ معماری این بنا، بافت تاریخی شهر دامغان و نیز پیشنهادات حفاظتی و مرمتی اثر را در بردارد.

 همچنین این کتاب می‌تواند به عنوان الگویی در زمینه مطالعه بناها، بافت تاریخی پیرامون و نحوه حفاظت و مرمت آنها مورد استفاده علاقه‌مندان، متخصصین و بویژه دانشجویان رشته‌های مرتبط قرار گیرد.