شستشوی طبقات داخلی این بنای تاریخی و ملی که یکی از مقاصد مهم گردشگران داخلی و خارجی و نیز تهران‌گردی‌های شهروندان تهرانی است در ایام تعطیلی موزه بخاطر شرایط حاکم بر جامعه بر اساس استانداردهای حفظ بنا و با تکنیک راپل و تنها بوسیله آب در طی یک هفته به انجام رسید.

در این عملیات پاکسازی، تعویض شیشه‌ها و نیز عایق‌بندی نقاط آسیب دیده با نظارت کارشناسان مربوطه در دست اقدام قرار گرفت.

عملیات ساختمان مجموعه میدان و برج آزادی اوایل سال 1348 آغاز و در 24 مهر 1350 به پایان و سرانجام این برج 26 دی همان سال به بهره‌برداری رسید.